3.2.1. Vi phân cấp 1

Giả sử hàm  \( y=f(x) \) xác định trong lân cận nào đó của điểm  \( {{x}_{0}} \) và  \( \Delta x=x-{{x}_{0}} \) là số gia của biến độc lập. Hàm  \( y=f(x) \) có vi phân cấp 1 (vi phân thứ nhất) tại điểm  \( {{x}_{0}} \) nếu khi đối số dịch chuyển từ giá trị  \( x={{x}_{0}} \) đến giá trị  \( x={{x}_{0}}+\Delta x \) số gia tương ứng của hàm  \( f(x) \) có thể biểu diễn dưới dạng:

 \( \Delta f({{x}_{0}})\equiv f({{x}_{0}}+\Delta x)-f({{x}_{0}})=D({{x}_{0}})\Delta x+o(\Delta x)\,\,\,\,\,\,(8.3) \)

Trong đó  \( D({{x}_{0}}) \) không phụ thuộc  \( \Delta x \) và  \( \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\to 0 \) khi  \( \Delta x\to 0 \). Tích  \( D({{x}_{0}})\Delta x \) được gọi là vi phân cấp 1 của hàm  \( f(x) \) tại điểm  \( {{x}_{0}} \) và được kí hiệu là:  \( dy\equiv df\equiv \frac{dy}{dx}dx \).

Số gia  \( \Delta x \) của biến độc lập x được gọi là vi phân của biến độc lập, tức là theo định nghĩa:  \( dx=\Delta x \).

Định lí 3.2.1: Hàm  \( y=f(x) \) có vi phân cấp 1 tại điểm  \( {{x}_{0}} \) khi và chỉ khi hàm đó có đạo hàm hữu hạn tại đó và  \( D({{x}_{0}})={f}'({{x}_{0}}) \).

Vi phân  \( df({{x}_{0}}) \) của hàm f tại điểm  \( {{x}_{0}} \) biểu diễn qua đạo hàm  \( {f}'({{x}_{0}}) \) bởi công thức:  \( df({{x}_{0}})={f}'({{x}_{0}})dx\,\,\,\,\,\,\,\,(3.4) \)

Công thức (3.4) cho phép tính vi phân của các hàm, nếu biết đạo hàm của chúng.

Từ (3.3) suy ra:  \( y({{x}_{0}}+\Delta x)=y({{x}_{0}})+df({{x}_{0}})+o(dx),\,\,\,dx\to 0 \).

Nếu  \( df({{x}_{0}})\ne 0 \) thì để tính giá trị gần đúng của hàm  \( f(x) \) tại điểm  \( {{x}_{0}}+\Delta x \) ta có thể áp dụng công thức:

 \( y({{x}_{0}}+\Delta x)\approx y({{x}_{0}})+df({{x}_{0}})\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(3.5) \)

Vi phân cấp 1 có các tính chất sau:

(1)  \( d(\alpha u+\beta v)=\alpha du+\beta dv;\,\,d(uv)=udv+vdu;\,\,d\left( \frac{u}{v} \right)=\frac{vdu-udv}{{{v}^{2}}},\,\,v\ne 0 \).

(2) Công thức vi phân  \( dy={f}'(x)dx \) luôn luôn thỏa mãn bất luận x là biến độc lập hay là hàm của biến độc lập khác. Tính chất này được gọi là tính bất biến về dạng của vi phân cấp 1.

Nhận Dạy Kèm môn Giải Tích 1 - Calculus I Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Trong quá trình đăng tải bài giảng lên website không thể tránh khỏi việc sai sót, nên bạn đọc hãy mua sách Giải bài tập Giải Tích 1 để được xem lời giải chi tiết của các dạng bài tập, xem nội dung đầy đủ và nhận được phiên bản cập nhật mới nhất của sách!

Sách Giải Bài Tập Giải Tích 1

Các bài viết cùng chủ đề!

Các Sách Giải Bài Tập - Đề Thi do Trung tâm phát hành!


Menu